Referat fra

Bestyrelsesmødet

Onsdag den 30. august 2023. kl. 16.00 til 17.30

Arkivet

 

 

Afbud: Kirsten Holm Iversen, Malene Jensen  

 

 

 1. Dagsordenen: godkendt som den fremgår af referatet.

       

 1. Referatet fra mødet den 25. maj2023: godkendt.

 

 1. Meddelelser fra formanden

Vi har fået besked om, at trappeflytning i Aktivitetshuset vil begynde i starten af oktober. Caféen vil derfor ikke være tilgængelig frem til den første uge af december.

Arbejdet udføres af lokale håndværkere.

Vi har anmodet No1 om at bruge lokalet. Vore mødedatoer falder imidlertid sammen med fælles spisning. Vi flytter derfor i de tre måneder vores mødetidspunkt tilbage til kl. 19.30.

 

Vi har modtaget efterårsprogrammet fra Lokalhistorisk Forening Jernløse. Jvf. hjemmesiden.

 

 1. Meddelelser fra næstformanden

Bladet for efteråret 2023 sendes til trykning den 1. sept.

Udleveres til omfordeling onsdag den 27. sept. Fordelingsmøde: kl. 10.00 i Arkivet.

 1. november: Arkivernes Dag.

 

 1. Meddelelser fra kassereren

Kjeld fremlagde regnskabet pr. 30. august. Intet at bemærke. Antal medlemmer 245.

I restance 4 par og 7 enlige. De vil blive tilsendt en sidste rykker.

 

 1. Meddelelser fra webmaster.

Intet at bemærke.

 

 1. Tilrettelæggelse af turen til Ringsted

   Antal tilmeldte pr. 30. aug:17

   Hvis vejret tillader det, tager vi en kop kaffe efter rundvisningen.

   Det må tages op til overvejelse, om udflugter af denne art har medlemmernes interesse.

 

 1. Årsprogram 2024

Der er reserveret foredragsholdere til hhv. januar og februar. Jvf. Bladet/hjemmesiden.

 1. marts: generalforsamling
 2. april: foredrag – forslag efterlyses.

Maj: under forberedelse – evt. Kystliv Holbæk. Formanden kontakter.

 1. juni: Byvandring – hvor?

 

 1. Løbende sager
 2. Pumpehuset – intet nyt. Frist for anvendelsen af de bevilgede 50.000 kr.: 8. april.
 3. 150-års jubilæet

      Koordinationsmøde med DSB: den 25. oktober.

       Stormøde med de interesserede foreninger m.m. den 14. november.

 1. El-værket

Der er planlagt et pop-up event lørdag den 9. september fra kl. 10.00 til 12.00. Der vil man kunne få mere at vide om planerne for istandsættelse og anvendelse af Tølløses ældste industribygning.

 

 1. Eventuelt:

 

 1. Tid og sted for næste møde:

 

Torsdag den 26. oktober

   Kl. 16.00 til 17.30 i Arkivet