Forår 2023


Hvor ikke andet er oplyst holdes møderne i Aktivitetshuset Tølløse,

Nytorv 14, og møderne starter kl. 19.00.


Torsdag den 12. januar 2023.
Ole Schramm: Sangen i Danmark fra middelalderen til i dag.


Torsdag den 9. februar

Kjeld Hansen: Landvinding i Danmark - med særlig fokus på Holbæk egnen.


Torsdag den 9. marts

Ordinær generalforsamling, efterfulgt af lokalhistorisk hold quiz ved arkivar
Inge-Lis Madsen.


Torsdag den 13. april.

Foredrag v/museumsinspektør Mads Findal Andreasen, Museum Vestsjælland: Carmen Curlers. En verdenssensation fra Kalundborg. (I samarbejde med Jernløse Lokalhistoriske Forening).


Mandag den 15. maj kl. 18.00-20.00

Rundvisning på Aastrup ved stiftsforvalter Søren Bo Bojesen. Max. 30 deltagere.

Tilmelding efter først-til-mølle princippet senest den 30.april til Kjeld Sørensen.

Betaling opkræves efter tilmelding.


Torsdag den 8. juni kl. 18.00

Byvandring i Nr. Eskilstrup.

Traktement: sandwich og drikkevarer. Pris 60 kr.

Tilmelding til Kjeld Sørensen senest den 30. maj.


Juli i samarbejde med Stigruppen under Fællesskab Tølløse:

Afgang fra No1 kl. 18.30. Tilmelding ikke nødvendig.


Mandag den 3. juli 2023: Lokalhistorisk byvandring i Tølløse: Tølløsevej

Mandag den 10. juli 2023: Lokalhistorisk byvandring i Tølløse: Jernbanevej

Mandag den 17. juli 2023: Lokalhistorisk byvandring i Tølløse: Kvarmløsevej

Mandag den 11. september kl. 17.45

Udflugt til Sct Bendts kirke i Ringsted. Samkørsel arrangeres.
Pris 80 kr. pr. person

Tilmelding til Kjeld Sørensen.


Torsdag den 12. oktober

Foredrag v/arkæolog Lizette Salge, Museum Vestsjælland: Udgravningerne ved Ll. Grandløse.


Torsdag den 9. november

Foredrag v/Oberst Søren Bo Bojesen, Ruslands krig i Ukraine.


Torsdag den 14. december

Juleafslutning v/sognepræst Meghan Welsch Jacobsen, Soderup.

Tølløse Egnen - udsigt fra vejen til Frederiksund (foto Ejlif Rude)

Tempelkrogen Nord 2019 (foto Ejlif Rude).
Dæmningens navn er Asserholmdæmningen og skal ikke forveksles med Elverdamsdæmningen.
Man kan gå hele vejen rundt om vådområdet. Det er en tur på 5,5 km. Øverst i billedet yderst til højre skimtes Tempelhuse. Næsten midt i billedet ses Lommestenen.

Udsigt mod Tempelhuse (foto MAW)

Udsigt mod sydvest (foto MAW)

Broen over Elverdamsåen (foto MAW)

Pumpehuset

Foreningen i samarbejde med andre, herunder Fællesskab Tølløse, arbejder for bevarelse af pumpehuset på Asserholmdæmningen.

Friluftsrådet har bevilget et beløb til istandsættelse af etageadskillelsen. Primus motor: Eskild Lund. Vi forestiller os, at den lille bygning kan bruges til opsætning af et par plancher, der fortæller Tempelkrogens/dæmningens historie og lidt om flora og fauna.


Pumpehuset på Asserholmdæmningen