Forår 2024Alle er velkomne til vore møder, men ikke-medlemmer skal i så fald bidrage med 50 kr.


Torsdag den 8. februar 2024, kl. 19.00

Museumsinspektør og ph.d.-stipendiat Nils Valdersdorf Jensen, Svendborg Museum: Smuglerlandet Danmark

Om foredraget: Smugleri har siden middelalderen været en folkesport i Det sydfynske Øhav. Alle samfundslag, fra fiskere og adelsfolk frem til vore dages lystsejlere, har benyttet øhavets perfekte beliggenhed som omdrejningspunkt for lyssky handler. Men hvorfor? Og hvordan kan smugleriet bruges til at komme tættere på fortidens mennesker og deres opfattelse af ret og uret?

 

Torsdag den 14. marts 2024, kl. 19.00

Ordinær generalforsamling, efterfulgt af lokalhistorisk holdquiz ved arkivar Inge-Lis Madsen.

 

Torsdag den 11. april 2024, kl. 19.00

Torsdag den 11. april

Nederskovvisen og andre lokale skillingsviser – foredrag ved arkivar Inge-Lis Madsen.

 

Onsdag den 22. maj kl. 18.00-20.00 (NB: bemærk datoen)

Besøg ved Kystliv i Holbæk. Samkørsel. For flere oplysninger: se Bladet forår 2024.

 

Torsdag den 13. juni  kl. 18.00

Lokalhistorisk byvandring i Nr. Vallenderød ved Erik Jensen.
Mulighed for samkørsel.

Traktement: sandwich og drikkevarer. Pris 65 kr.

Tilmelding til Kjeld Sørensen senest den 30. maj.

 

Lørdag den 7. september kl. 10.00-17.30

Busudflugt til Estherhøj ved Høve samt til Psykiatrihospitalet
og Det Psykiatriske Museum i Nykøbing Sj.
Tilmelding senest 31. juli til Kjeld Sørensen på e-mail


Torsdag den 10. oktober kl. 19.00

Da elektriciteten kom til Nordvestsjælland ved Niels Sveistrup, tidligere kommunikationschef ved NVE, Svinninge.

Torsdag den 14. november kl. 19.00

Under forberedelse


Torsdag den 12. december kl. 19.00

Under forberedelseTølløse Egnen - udsigt fra vejen til Frederiksund (foto Ejlif Rude)

Tempelkrogen Nord 2019 (foto Ejlif Rude).
Dæmningens navn er Asserholmdæmningen og skal ikke forveksles med Elverdamsdæmningen.
Man kan gå hele vejen rundt om vådområdet. Det er en tur på 5,5 km. Øverst i billedet yderst til højre skimtes Tempelhuse. Næsten midt i billedet ses Lommestenen.

Udsigt mod Tempelhuse (foto MAW)

Udsigt mod sydvest (foto MAW)

Broen over Elverdamsåen (foto MAW)

Pumpehuset

Foreningen i samarbejde med andre, herunder Fællesskab Tølløse, arbejder for bevarelse af pumpehuset på Asserholmdæmningen.

Friluftsrådet har bevilget et beløb til istandsættelse af etageadskillelsen. Primus motor: Eskild Lund. Vi forestiller os, at den lille bygning kan bruges til opsætning af et par plancher, der fortæller Tempelkrogens/dæmningens historie og lidt om flora og fauna.


Pumpehuset på Asserholmdæmningen