Efterår 2023 - forår 2024

Bemærk!!!!


Efterårsmøderne holdes i No1. Kl. 19.30. Trappen i Aktivitetshuset skal flyttes i oktober/november/december.
Torsdag den 12. oktober - No1, kl. 19.30

Foredrag v/arkæolog Lizette Salge, Museum Vestsjælland: Kalvehave -  Udgravningerne ved Ll. Grandløse. Har man fundet det  ældste Granløse?


Torsdag den 9. november - No1, kl. 19.30

Foredrag v/Oberst Søren Bo Bojesen, Ruslands krig i Ukraine. Baggrund, status og mulige udfald. Hvad har Putin gang i?


Torsdag den 7. december - No1, kl. 19.30

Juleafslutning v/sognepræst Meghan Welsch Jacobsen, Soderup.


Vi regner med, at Aktivitetshuset igen er tilgængeligt pr. 1. januar 2024!


Torsdag den 11. januar 2024, kl. 19.00

Middelalderarkæolog Martin Pavon: En rejse i Hvideslægtens fodspor.

Ingen dansk slægt har efterladt så mange legender og dominerende historiske skikkelser i vor historie som Hvideslægten. Skjalm Hvide, Absalon, Esbern Snare m.fl. har været med til at sætte deres præg på dansk historie og har efterladt sig flere synlige arkæologiske spor i landskabet på Sjælland.
Til gengæld er der meget ny viden om slægten, som endnu er ukendt for de fleste. Blandt andet, at den ikke skal opfattes som én slægt, men som fire i hinanden indgiftede stormandsslægter. Foredraget præsenterer den nyeste historiske og arkæologiske viden om slægten og dens kirker, borge og byer i Midt- og Nordvestsjælland.

 

Torsdag den 8. februar 2024, kl. 19.00

Museumsinspektør og ph.d.-stipendiat Nils Valdersdorf Jensen, Svendborg Museum: Smuglerlandet Danmark

Om foredraget: Smugleri har siden middelalderen været en folkesport i Det sydfynske Øhav. Alle samfundslag, fra fiskere og adelsfolk frem til vore dages lystsejlere, har benyttet øhavets perfekte beliggenhed som omdrejningspunkt for lyssky handler. Men hvorfor? Og hvordan kan smugleriet bruges til at komme tættere på fortidens mennesker og deres opfattelse af ret og uret?

 

Torsdag den 14. marts 2024, kl. 19.00

Ordinær generalforsamling, efterfulgt af lokalhistorisk holdquiz ved arkivar Inge-Lis Madsen.

 

Torsdag den 11. april 2024, kl. 19.00

Under forberedelse.

 

Maj – tidspunkt og dato under forberedelse

Rundvisning på Holbæk havn – historiske skibe.

 

Torsdag den 13. juni kl. 18.00  Byvandring – under forberedelse.
Tølløse Egnen - udsigt fra vejen til Frederiksund (foto Ejlif Rude)

Tempelkrogen Nord 2019 (foto Ejlif Rude).
Dæmningens navn er Asserholmdæmningen og skal ikke forveksles med Elverdamsdæmningen.
Man kan gå hele vejen rundt om vådområdet. Det er en tur på 5,5 km. Øverst i billedet yderst til højre skimtes Tempelhuse. Næsten midt i billedet ses Lommestenen.

Udsigt mod Tempelhuse (foto MAW)

Udsigt mod sydvest (foto MAW)

Broen over Elverdamsåen (foto MAW)

Pumpehuset

Foreningen i samarbejde med andre, herunder Fællesskab Tølløse, arbejder for bevarelse af pumpehuset på Asserholmdæmningen.

Friluftsrådet har bevilget et beløb til istandsættelse af etageadskillelsen. Primus motor: Eskild Lund. Vi forestiller os, at den lille bygning kan bruges til opsætning af et par plancher, der fortæller Tempelkrogens/dæmningens historie og lidt om flora og fauna.


Pumpehuset på Asserholmdæmningen