Det skete i 2024

Besøg ved Kystliv i Holbæk

Den 22. maj


Kystsejlads har i flere århundreder været den vigtigste transportform. Vejene var ofte ufarbare, og sejlads i godt vejr var unægtelig at foretrække. Fladbundede kystfartøjer kunne lægge til, også der hvor der ikke var en havn. Lasten og passagerer blev så roet i land. For Tølløse Egnen var Holbæk i bunden af Isefjorden det nærmest tilgængelige sted.

Onsdag den 22. maj besøgte foreningen ”Kystliv Holbæk” – en forening der blev etableret i 2018 og holder til i en af de gamle haller på havnen. 24 medlemmer deltog og fik en spændende indføring i, hvad projektet går ud på.


Ture Møller, leder af Kystliv Holbæk og selv bådebygger, fortalte indledningsvis om, hvordan foreningen var opstået. Formålet er at bruge den lokale maritime natur og kultur med henblik på at skabe værdier i et moderne samfund. Nøgleordene er fællesskab, identitet og læring: at bygge og sejle med egntypiske både til fiskeri og kystfriluftsliv. For en båd til kystfiskeri er ikke bare en vilkårlig båd – der er forskellige typer, der hen over tid er blevet brugt i den sydøstlige, sydvestlige og den nordvestlige del af Isefjorden.

Ture Møller viste rundt i hallen og fortalte om, hvordan træet bliver skovet og forarbejdet på et savværk, for til slut at ende hos dem og blive anvendt til bygning af træskibe. Man har samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser, og der kommer mange klasser/grupper og hjælper med det praktiske arbejde. Udover de faglige forløb arrangeres dags- og lejrture for de unge mennesker.

Kystliv Holbæk har 4 fastansatte medarbejdere. For at blive fastansat skal man være glad for at arbejde med mennesker, god til at bygge både og være fortrolig med maritime håndværk og friluftslivet ved kysterne. Projektet bliver finansieret af Holbæk kommune samt af forskellige fonde.

Ture Møller fortalte engageret og levende om Kystliv Holbæk, så selv de af os, der ikke vidste så meget  om bådebyggeri , var meget klogere, da vi gik hjem.


Referent:

Inge-Lis Madsen

Foredrag med Martin Pavon - en rejse i Hvideslægtens spor

Den 11. januar


Middelalderarkæolog Martin Pavon: En rejse i Hvideslægtens fodspor.

Ingen dansk slægt har efterladt så mange legender og dominerende historiske skikkelser i vor historie som Hvideslægten. Skjalm Hvide, Absalon, Esbern Snare m.fl. har været med til at sætte deres præg på dansk historie og har efterladt sig flere synlige arkæologiske spor i landskabet på Sjælland.
Til gengæld er der meget ny viden om slægten, som endnu er ukendt for de fleste. Blandt andet, at den ikke skal opfattes som én slægt, men som fire i hinanden indgiftede stormandsslægter. Foredraget præsenterer den nyeste historiske og arkæologiske viden om slægten og dens kirker, borge og byer i Midt- og Nordvestsjælland.