Det skete i 2024

Foredrag med Martin Pavon - en rejse i Hvideslægtens spor

Den 11. januar


Middelalderarkæolog Martin Pavon: En rejse i Hvideslægtens fodspor.

Ingen dansk slægt har efterladt så mange legender og dominerende historiske skikkelser i vor historie som Hvideslægten. Skjalm Hvide, Absalon, Esbern Snare m.fl. har været med til at sætte deres præg på dansk historie og har efterladt sig flere synlige arkæologiske spor i landskabet på Sjælland.
Til gengæld er der meget ny viden om slægten, som endnu er ukendt for de fleste. Blandt andet, at den ikke skal opfattes som én slægt, men som fire i hinanden indgiftede stormandsslægter. Foredraget præsenterer den nyeste historiske og arkæologiske viden om slægten og dens kirker, borge og byer i Midt- og Nordvestsjælland.