Medlemsblade

Artikler:


Fredet og forsømt "et voldanlæg af stor interesse"               af Marina Wijngaard


Barnemordet i Bukkerup                                                            af Niels Hemming
(tidligere udgivet i 1991)                                                               Frandsen


Historien om Gina                                                                       af Marie Fredslund

                                                                                                          Frederiksen


Varmedunkens historie                                                             
af Else Lykkegaard
(tidligere udgivet i 90'erne)Læs bladet her:

Artikler:


Mastemagerens vej til "den saliggørende kundskab"           af Marina Wijngaard


Træskomandens søn fra Gl. Tølløse                                        af Anton Andersen
Læs bladet her:

Artikler:


Hvor ingen hegner, kun torne gro... 2. del                               af Marina Wijngaard


Historien om en tilflytter                                                           af Inge-Lis Madsen

Byens træer                                                                                  af Vivi Lausen og

                                                                                                       Marina Wijngaard


Æblet og Mosten                                                                         af Vivi Lausen

Efterskrift                                                                                     af Marina Wijngaard


Læs bladet her:

Artikler:


Hvor ingen hegner, kun torne gro       ved Marina Wijngaard

Skovfogeden i Mølleskoven                ved Marina Wijngaard

Centrum El-Center i Tølløse                 ved Bruno Jensen og Inge-Lis Madsen

Genforeningsstenen på Villavej           ved Inge-Lis Madsen

Læs bladet her:

Artikler:


Enhver fremtidig udtørring af Tempelkrogen var udelukket  ved Marina Wijngaard


Kvægpest i 1700-tallet på Tølløseegnen                                  ved Marina Wijngaard

Dyrlæger i de gamle sogne                                                        ved Marina Wijngaard                                                                                                                 

En delvis historisk sti mellem Tølløse, Frihedsgården og      ved Marina Wijngaard

Kr. Eskilstrup

Læs bladet her:

Artikler:


Havemandens historie                                                                   ved Marina Wijngaard


Fenger? ja, men hvilken Fenger                                                     ved Marina Wijngaard

Livet er kort, men slægten lang                                                    ved Axej Sejer Jensen


Læs bladet her:

Artikler:


Minder fra Nørre Eskilstrup                                                       ved Anders Christoffersen


En brandstifter med moralske skrupler                                   ved Marina Wijngaard og
                                                                                                      Inge-Lis Madsen


En fri og velordnet kommuneforfatning                                  ved Marina Wijngaard


En sognerådsformands erindringer                                         ved Kristian Jørgensen


Jernbanevej 18                                                                            ved Marina Wijngaard
Læs bladet her:

Artikler:


To mand frem for en enke                                                         ved Marina Wijngaard


Af min slægts historie                                                                ved Anders Christoffersen

Da England vandt 5-3                                                                ved Marina Wijngaard og                                                                                                                Ragna Olsen
Læs bladet her:

Artikler:


Dansk mejeribrug og mejeristen                                                  ved Ejgil Piil Petersen


Bondesmør, futmælk og mejeriernes sociale ansvar                ved Marina Wijngaard

Min skoletid                                                                                    ved Ingrid Clemmensen

Læs bladet her:

Artikler:


Vores postvæsen II - Posthuset og postekspiditioner                  ved Marina Wijngaard


St. Merløse de sidste 70 år                                                               ved Ingrid Clemmensen

Landhusmor i Skov Vallenderød                                                      ved Inga Sørensen

Maglesø Traktørsted, en Udlod i Byens Mark                                ved Marina Wijngaard

Læs bladet her:

Artikler:


Vores postvæsen I - en epoke er slut                                               ved Marina Wijngaard


Barndom i præstegårdsforpagterboligen                                        ved Viggo Jensen

Tenniskabaret i Tølløse anno 1946                                                  ved Inge-Lis Madsen

Tølløse Håndkøbsudsalg                                                                  ved Marina Wijngaard

Læs bladet her:

Artikler:


Møllefæsteren på Elverdamsmøllen                                                  ved Gudrun Lund


De rejsende håndværkere og naverne                                               ved Marina Wijngaard

Kvarmløse - fra forvaltergård til Røverborg                                      ved Marina Wijngaard


Læs bladet her:

Artikler:


De sidste af den melede flok                                                              ved Marina Wijngaard


Det blev i familien - en møllerslægt i Kr. Eskilstrup og omegn       ved Fanny Hansen

Herligheden der gik tabt og delvis genvundet                        ved Andreas Peter Bentsen                                                                                                        (om Grøntved overdrev)

Læs bladet her:

Artikler:


Baronen og skovfogeden - træk af Ugerløse sogn historie      ved Poul Carlsen


En ung mand i Tølløse                                                              ved Jens Aksel Albert Staune

Om erhvervshollændere og schweizere                                     ved Marina Wijngaard             

Læs bladet her:

Artikler:


Fra Tølerne til Grynterne. Om stednavne i Merløse herred           ved Marina Wijngaard


Aage Frederiksen - malermester og kunstmaler fra Ugerløse     ved Marina Wijngaard

Danmarkshistoriens største fotoalbum                                          ved Inge-Lis Madsen


Læs bladet her:

Artikler:


Tølløsevej 15: Et hus - dets beboere og forretninger                     ved Gudrun Lund

gennem mere end 100 år


Kære Fader! Uddrag af et brev om Slaget ved Somme                 ved Marina Wijngaard

Kroen ved Ellebro Dam                                                                      ved Marina Wijngaard


En vise fra Tølløse Slot                                                                      ved Inge-Lis Madsen

Læs bladet her:

Artikler:


Om stjerner og stjernekiggere på Tølløse egnen                             ved Marina Wijngaard


Aastrup Kalkværk                                                                                 ved Marina Wijngaard

Drengeliv på en gård i 1870'erne                                                       ved Kristian Jørgensen


Læs bladet her:

Artikler:


Louisenlund - Lensgrevindens pavillon i Elverdamsdalen                ved Marina Wijngaard


En beretning om Ordrup - III                                                                  ved Ingrid Clemmensen 

En epoke er slut (om Tølløse boghandel)                                           ved Marina Wijngaard                                                                                                                        og Inge-Lis Madsen


Læs bladet her:

Artikler:


Barndomserindringer fra Tølløse Slot                                  ved Andreas William Christensen


En beretning om Ordrup - II                                                    ved Ingrid Clemmensen 

Den første radio i Skimmede                                                 ved Marie Fredslund Frederiksen


Den fortsatte historie om gravstenen på Norddjurs           ved Inge-Lis Madsen
Læs bladet her:

Artikler:


Ugerløse Sogn omkring 1900-tallet                                    ved Inger Schultz Hansen


Handelsfolk, håndværkere og medhjælpere                      ved Marie Fredslund Frederiksen 

i Skimmede


En beretning om Ordrup                                                        ved Ingrid Clemmensen


Historien om en gravsten                                                      ved Inge-Lis Madsen


Læs bladet her:

Artikler:


St. Taastrup sogn omkring 1900-tallet                                 ved Inger Schultz Hansen


St. Merløse efter 2. verdenskrig                                            ved Ingrid Clemmensen 

Krybskytten                                                                              ved Ejgil Piil Petersen


En tarvelig mand til sin gerning                                             ved Marina Wijngaard


Kaffemøllen fra Tølløse                                                          ved Marina Wijngaard

Læs bladet her:

Artikler:


Kirke Eskilstrup Sogn                                                            ved Inger Schultz Hansen


Erindringer om Stestrup Skole                                             ved Birgitte Juul og                                                                                                                           Inger Schultz Hansen


Et (op)kald til Kirke Eskilstrup (om telefoncentralen)      ved Ingegerd ChristensenLæs bladet her:

Artikler:


Soderup Sogn                                                                          ved Inger Schultz Hansen


Dansk mejeribrug, mejeriet og osten                                   ved Ejgil Piil Petersen Læs bladet her:

Artikler:


Tølløse sogn 1900 og  1950                                                 ved Inger Schultz Hansen


Familie, slægt og historie                                                      ved Ejgil Piil Petersen                      
Læs bladet her:

Artikler:


Fortællinger om Tølløse Kommune I                                   ved Inger Schultz Hansen


Kogekonens notesbog                                                          ved Inge-Lis Madsen 

Læs bladet her:

Artikler:


Landsstævne - Fællesskab - Glæde                                    ved Ingegerd Christensen


Erindringer fra en tid, der ikke er mere                                ved Rigmor Jul-Petersen                      

Forløbet med at redde remisen                                           ved Sv. Aage JørgensenLæs bladet her:

Artikler:


Bukkerup landsbymuseum                                                   ved Ester Rasmussen


Erindringer fra mine første år i Tølløse                               ved Niels Otto Rasmussen 

Læs bladet her:

Artikler:


Jubilæumsår (25 år)


Barndomserindringer fra Tølløse II                                     ved Niels Otto Rasmussen 

Læs bladet her: