Foreningen

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen blev stiftet den 18. august 1983 og

har som medlemmer en række interesserede borgere, der påtager sig at

støtte og udføre et kulturelt arbejde i samarbejde med Tølløse Lokalhistorisk

Arkiv.


                                Foreningen arbejder for:

• at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i
den tidligere Tølløse Kommune.

• at arrangere foredragsaftener, udflugter og udstillinger om
lokalhistoriske emner, men også om emner udover
lokalområdets grænser.

• at fastholde tidligere og aktuelle lokale begivenheder i ord og
billeder og at sikre levneds-beskrivelser for eftertiden samt
arbejde for at bevare vor lokale kulturarv.

Foreningens bestyrelse samarbejder aktivt med forskellige
instanser: Miljøministeriet, kommunen, regionen, museerne,
bylaug, naturfrednings-foreningen og de andre lokalhistoriske
foreninger i kommunen.
Foreningen gør et stort arbejde for at fremkomme med relevante kommentarer til kommunens lokalplaner og til al anden offentlig planlægning, for så vidt disse indeholder elementer af bevaringsværdier af lokalhistorisk karakter. Desuden udgives hæfter om emner af lokalhistorisk interesse i samarbejde med Lokalarkivet. Medlemsbladet udkommer to gange om året.

Stubmøllen i Gl. Tølløse (nedbrændt i 1926)

Medlemskab

Indmeldelse kan ske til foreningens særlige mail: indmeldelse@tollose.dk
eller et medlem af bestyrelsen.


Kontingent
Ægtepar: 250 kr. Enlige: 150 kr.

Kontingentet er for et helt år og kan betales ved mødeaftenerne i januar og februar. Ved kontantbetaling medbringes den tilsendte opkrævning. Der kan også indbetales på konto 4398 5397081 eller via MobilePay på 97998 inden 1. marts.

Oplys os din e-mailadresse, og få vigtig info direkte i din mailboks.

Vi har nogen gange måttet aflyse flere af vores arrangementer, og i den forbindelse ville bestyrelsen ønske at kunne sende direkte besked herom.

Vi har derfor et stort ønske om at kunne sende vore medlemmer informationer direkte i deres mailboks, så vi kan undgå at folk kommer til at gå forgæves.
Vi vil derfor stærkt opfordre medlemmerne til at oplyse deres e-mail adresse til: medlemsinfo@tollose.dk


Er der medlemmer, der ønsker transport til møderne? Ring til et af bestyrelsesmedlemmerne, som vil hjælpe med samkørsel.
Gæstebillet til foredrag: 20 kr. - Medlemmer af vore søsterforeninger gratis.
Kaffe med brød: 30 kr.

Ikke-medlemmer kan, hvis der er plads, deltage i udflugter m.v. mod forhøjet deltagerpris.

Løssalgspris på ekstra numre af medlemsbladet: 40 kr.