Publikationer

I Arkivets åbningstid kan der købes forskellige hæfter, bøger og andre publikationer, herunder enkelteksemplarer af Foreningens blad (30 kr.). Ældre udgaver lægges fortløbende på nettet


Foreningens seneste udgivelse er hæftet Før og Nu i den gamle Tølløse Kommune med gamle og aktuelle billeder fra de fem sogne.


Forfatter: arkivar Inge-Lis Madsen.


Fotograf: Ejlif Rude.


Flere navngivne og ukendte fotografer har bidraget med billeder, som findes i lokalarkivet. Til fotografierne er der lavet en kort beskrivelse af stedet og bygningens historie.


Hæftet kan også købes hos bibliotekaren indenfor betjent åbningstid. (pris 50 kr.)