Aktivitetskalender efterår 2023 - forår 2024

Efterår 2023 - forår 2024

Bemærk!!!!


Efterårsmøderne holdes i No1. Kl. 19.30. Trappen i Aktivitetshuset skal flyttes i oktober/november/december.


Alle er velkomne til vore møder, men ikke-medlemmer skal i så fald købe en adgangsbillet til 20 kr.


Torsdag den 12. oktober - No1, kl. 19.30

Foredrag v/arkæolog Lizette Salge, Museum Vestsjælland: Kalvehave - Udgravningerne ved Ll. Grandløse. Har man fundet det ældste Granløse?


Torsdag den 9. november - No1, kl. 19.30

Foredrag v/Oberst Søren Bo Bojesen, Ruslands krig i Ukraine. Baggrund, status og mulige udfald. Hvad har Putin gang i?


Torsdag den 7. december - No1, kl. 19.30

Juleafslutning v/sognepræst Meghan Welsch Jacobsen, Soderup.


Torsdag den 11. januar 2024, kl. 19.00

Middelalderarkæolog Martin Pavon: En rejse i Hvideslægtens fodspor.

Ingen dansk slægt har efterladt så mange legender og dominerende historiske skikkelser i vor historie som Hvideslægten. Skjalm Hvide, Absalon, Esbern Snare m.fl. har været med til at sætte deres præg på dansk historie og har efterladt sig flere synlige arkæologiske spor i landskabet på Sjælland.
Til gengæld er der meget ny viden om slægten, som endnu er ukendt for de fleste. Blandt andet, at den ikke skal opfattes som én slægt, men som fire i hinanden indgiftede stormandsslægter. Foredraget præsenterer den nyeste historiske og arkæologiske viden om slægten og dens kirker, borge og byer i Midt- og Nordvestsjælland.


Torsdag den 8. februar 2024, kl. 19.00

Museumsinspektør og ph.d.-stipendiat Nils Valdersdorf Jensen, Svendborg Museum: Smuglerlandet Danmark

Om foredraget: Smugleri har siden middelalderen været en folkesport i Det sydfynske Øhav. Alle samfundslag, fra fiskere og adelsfolk frem til vore dages lystsejlere, har benyttet øhavets perfekte beliggenhed som omdrejningspunkt for lyssky handler. Men hvorfor? Og hvordan kan smugleriet bruges til at komme tættere på fortidens mennesker og deres opfattelse af ret og uret?


Torsdag den 14. marts 2024, kl. 19.00

Ordinær generalforsamling, efterfulgt af lokalhistorisk holdquiz ved arkivar Inge-Lis Madsen.


Torsdag den 11. april 2024, kl. 19.00

Under forberedelse.


Maj – tidspunkt og dato under forberedelse

Rundvisning på Holbæk havn – historiske skibe.


Torsdag den 13. juni kl. 18.00 Byvandring – under forberedelse.
 

Aktivitetskalender forår 2023

Alle aftenmøder holdes i Aktivitetshuset Tølløse, Nytorv 14

Kl. 19.00 (Bemærk den nye mødetid!)

(Der serveres kaffe og kage i pausen til 30 kr.)


Alle er velkomne til vore møder, men ikke-medlemmer skal i så fald købe en adgangsbillet til 20 kr.

 

Torsdag den 9. februar

Kjeld Hansen: Landvinding i Danmark - med særlig fokus på Holbæk egnen.

 

Torsdag den 9. marts

Ordinær generalforsamling, efterfulgt af lokalhistorisk hold quiz ved arkivar
Inge-Lis Madsen.

 

Torsdag den 13. april.

Foredrag v/museumsinspektør Mads Findal Andreasen, Museum Vestsjælland: Carmen Curlers. En verdenssensation fra Kalundborg.

 

Mandag den 15. maj kl. 18.00-20.00

Rundvisning på Aastrup ved stiftsforvalter Søren Bo Bojesen. Max.30 deltagere.

Tilmelding efter først-til-mølleprincippet  senest den 30.april til Kjeld Sørensen.

 

Torsdag den 8. juni kl. 18.00

Byvandring i Nr. Eskilstrup.

Traktement: sandwich og drikkevarer. Pris 60 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke medlemmer.

Tilmelding til Kjeld Sørensen senest den 30. maj.

 

Juli i samarbejde med Stigruppen under Fællesskab Tølløse:

Afgang fra No1 kl. 18.30

 

Mandag den 3. juli 2023: Lokalhistorisk byvandring i Tølløse: Tølløsevej

Mandag den 10. juli 2023: Lokalhistorisk byvandring i Tølløse: Jernbanevej

Mandag den 17. juli 2023: Lokalhistorisk byvandring i Tølløse: Kvarmløsevej

 


Fælles udflugt lørdag den 11. september kl. 19.00-20.30

Rundvisning i Sankt Bendts kirke i Ringsted