Fra arkivernes dag 2017

Arkivernes fremtid

Der bliver ikke skrevet breve længere og postkort forsvinder.


For en række år siden forsvandt ’Landesarchivs’ bygning i Køln i et jordfaldshul, som opstod i forbindelse med boring til metroen. Flere arkivarer omkom. Hullet fyldtes med surt mosevand og mudder og delstatens dokumenter tilbage til middelalderen syntes at være tabt. Landesarchiv opbevarede bl.a. originaldokumentet til Den Westfalske Fred. Nu arbejder et hold af konservatorer på opgaven at redde, hvad reddes kan. Der ligger mange hundrede årsværk, som langsomt tørres og forsigtigt skal skilles ad. Det viser sig, at papir fra middelalderen og senmiddelalderen, hvor man brugte træ og gamle klude, er mere holdbart end det,der er fremstillet i 1900-tallet, hvor de første kemiske processer blev taget i brug. Og det er de samme kemiske stoffer, som nu nedbryder papir fra nyere tid.Nyere tiders papir bliver utroligt skrøbeligt og gult, og tryksværten eller blækket forsvinder.

Der er imidlertid en anden trussel mod arkivernes fremtid, som følger med de sidste årtiers tiltagende digitalisering og udvikling. It-programmer er under stadig udvikling. Vores historie fra 70’erne og frem risikerer at forsvinde i et hul af værre slags end mosehullet i Køln.

Skannings-og digitaliserings projekter skal anmeldes til Rigsarkivets godkendelse. Rigsarkivaren har udsendt en vejledning om kassation af papirarkivalier til alle kommuner. Udvalgte originaldokumenter af museal værdi (f.eks. originaltegninger af bygninger) skal efter skanning enten opbevares i et stadsarkiv eller i mangel af samme afleveres til Rigsarkivet. For vores vedkommende er det så Holbæks Stadsarkiv. Det er kommunen, der afgør om et dokument har museal værdi, og det er ikke nødvendigvis en beroligende tanke.

Offentlige og private dokumenter fra de seneste årtier er i fare for at blive ulæselige for stedse. At åbne et Word10 dokument kræver efterhånden sin m/k, og hvis det ikke opgraderes i tide, hjælper der ingen kære mor, så er det blevet ulæseligt.Det samme gælder skannede dokumenter. Biblioteket for Den Amerikanske Kongres har indledt et program for systematisk fortløbende opgradering af skannede dokumenter.

Det er måske et eksempel til efterfølgelse, men det koster. Og penge er ikke det, Holbæk kommune har for mange af i øjeblikket.

Tølløse Lokalarkiv er ikke placeret direkte ugunstigt, selv om den tidligere rådhuskælder måske ikke er ideel. Der bruges særlige syrefri papkasser og konvolutter, som er beregnet til museal arkivering. Og meget skannes og opbevares også i digital form. Men den er ikke en del af Stadsarkivet!